Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działek 260/7 ; 260/8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

     ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

 

Ogłasza na dzień  25 lipca 2017 roku, na godz. 10.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie przy ul. Chrobrego 5 I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 260/7 zabudowana budynkiem nieczynnej kotłowni oraz działki nr 260/8 niezabudowanej, o łącznej powierzchni 0,0207 ha. Działki sprzedawane są razem. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany ustanowić na swój koszt i wpisać do księgi wieczystej nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej w celu zapewnienia właścicielom sieci swobodny do nich dostęp.

Cena wywoławcza obu nieruchomości wynosi 18.500,00 . Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT.  Wymagane wadium wynosi 2.000,00 zł, które należy wpłacić w terminie do dnia 25.07.2017r. na konto Spółdzielni  Mieszkaniowej w Grodkowie nr. 05887000052001000045030001. Nabywca zostanie również obciążony kosztem przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1.000,00 zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, nieruchomości oraz Regulamin sprzedaży nieruchomości znajdują się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie ul. Chrobrego 5 lub pod nr tel.: 77 415 55 26

wróć »