Ogłoszenie o przetargu - mieszkanie - ul. Morcinka 17/18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

     ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

 

Ogłasza na dzień  23 sierpnia 2017 roku, na godz. 10.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie przy ul. Chrobrego 5 I przetarg ustny, nieograniczony na nabycie uprawnień do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Grodkowie przy ul. Morcinka 17/18, III piętro o pow. uż. 48,30 m², składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o pow. uż. 3,34m²

Cenę wywoławczą mieszkania określił Zarząd Spółdzielni na kwotę 95.000,00 zł. Wymagane wadium wynosi 4.750,00 zł, które należy wpłacić w terminie do dnia 22.08.2017r. na konto Spółdzielni  Mieszkaniowej w Grodkowie nr. 05887000052001000045030001.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie oczekujący, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą do dnia 21.08.2017r. do godz. 15.00 gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności za wartość rynkową lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie ul. Chrobrego 5 lub pod nr tel.: 77 415 55 26

 

wróć »