Walne Zebranie Członków SM - 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż dnia 30 maja 2019r. (Czwartek) o godz. 16.00 w Kinie "Klaps" w Grodkowie przy ul. Powstańców Śląskich 15 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad oraz przedmiotowymi dokumentami.

  1. zawiadomienie
  2. Realizacja wniosków z Walnego 2018
  3. Sprawozdanie Zarządu SM za 2018
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018
  5. Sprawozdanie finansowe za 2018
  6. List polustracyjny
  7. Projekty uchwał

 

wróć »