Walne Zebranie Członków SM - 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż dnia 30 maja 2019r. (Czwartek) o godz. 16.00 w Kinie "Klaps" w Grodkowie przy ul. Powstańców Śląskich 15 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad oraz przedmiotowymi dokumentami.

  1. zawiadomienie
  2. Realizacja wniosków z Walnego 2018
  3. Sprawozdanie Zarządu SM za 2018
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018
  5. Sprawozdanie finansowe za 2018
  6. List polustracyjny
  7. Projekty uchwał
  8. Poprawiony projekt uchwały nr 11/2019

 

wróć »