Ogłoszenie o I przetargu - lokal użytkowy - Wrocławska 1

OGŁOSZENIE O
I PRZETARGU

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W GRODKOWIE

     Ogłasza na dzień  28 czerwca 2019 roku, na godz. 10.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie przy ul. Chrobrego 5, I przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 1, o pow. uż. 47,58 m², wyposażonego w pomieszcenie socjalne oraz wc.

     Kwota wywoławcza odstępnego za lokal wynosi 1.200,00 . Wymagane wadium wynosi 1.200,00 zł. Wadium powinno zostać wpłacone i być zaksięgowane na koncie Spółdzielni  Mieszkaniowej w Grodkowie nr 05 8870 0005 2001 0000 4503 0001 przed rozpoczęciem przetargu.

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się na stronie internetowej www.smgrodkow.pl , w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie ul. Chrobrego 5 lub pod nr tel.: 77 415 55 26

wróć »