Aktualności

09.10.2017
Ogłoszenie o II przetargu - mieszkanie - ul. Morcinka 17/18
 
15.09.2017
Ogłoszenie o przetargu - mieszkanie - ul.Racławicka 4/13
 
08.08.2017
Ogłoszenie o przetargu - mieszkanie - ul. Morcinka 17/18
 
10.07.2017
Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działek 260/7 ; 260/8
 
22.05.2017
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ