Statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

zatwierdzony dnia 20.05.2016r. przez Walne Zgromadzenie Członków

Do przeglądania potrzebny darmowy program Acrobat Reader