Opłaty

 

Stawki opłat czynszowych

1. Opłata eksploatacyjna - 2,26 zł/m2
2. Eksploatacja (Fundusz remontowy)  - 1,55 zł/m2
3. Eksploatacja (podatki i bezp.)  - 0,31 zł/m2
4. Ekspl. dod. dla nie-Członków SM - 0,22 zł/m2
5. Zaliczka – podgrzanie wody - 23 zł/m3
6. Zaliczka-podgrzanie wody (osoby)  - 156 zł/osoby
7. Opłata za gotowość dost. c.w. - 15 zł/mieszkanie
8. Rozliczenie podgrzania wody - 23 zł/m3
9. Zaliczka – centralne ogrzewanie - 2,80 zł/m2
10. Opłata za dod. pow. niemieszkalną - 3,03 zł/m2
11. Opłata za psa  - 3,03 zł/psa
12. Zaliczka zimna woda licznik - 12,11 zł/m3
13. Zaliczka za zimną wodę - osoby  - 63,02 zł/osoby
14. Opłata za domofon - 3,03 zł/mieszkanie
15. Dzierżawa gruntu pod garażem - 1,55 zł/m2