×

s1
s2
s3

Sprawozdania

SPRAWOZDANIA - 2018

 1. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z działalności za 2018 rok
 2. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za 2018 rok

Realizacja wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 26.06.2018r.

 1. Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych obejmujących całokształt działalności Spółdzielni w latach 2015 - 2016 - 2017
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia 30.05.2019r.

SPRAWOZDANIA - 2019

 1. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z działalności za 2019 rok.
 2. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2019.
 3. Realizacja wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 30.05.2019r.

SPRAWOZDANIA - 2020

 1.  Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z działalności za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020.

SPRAWOZDANIA - 2021

 1.  Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z działalności za 2021 rok.
 2.  Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za lata 2019-2021

SPRAWOZDANIA - 2022

 1. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z działalności za 2022 rok.
 2.  Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2022.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za lata 2022

SPRAWOZDANIA - 2023

 1. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z działalności za 2023 rok.
 2.  Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za lata 2023

 

 

 

pełny HTML | wersja mobilna