Zmiana sposobu naliczania stawki opłaty eksploatacyjnej - zniesienie współczynnika kondygnacyjnego

 

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020r., na podstawie § 69 ust. 13 Statutu Spółdzielni uchwaliła nowy Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, który wejdzie w życie w dniu 1 września 2020 r.

      Wśród istotnych dla mieszkańców postanowień nowego Regulaminu należy wskazać na zniesienie przez Radę Nadzorczą współczynnika kondygnacyjnego i wprowadzenie jednolitego sposobu ustalania opłat eksploatacyjnych dla wszystkich mieszkańców Spółdzielni bez względu na lokalizację mieszkania w budynku. Powyższa decyzja Rady Nadzorczej spowoduje w zależności od lokalizacji mieszkania obniżenie lub podwyższenie opłaty eksploatacyjnej od 5 do 10 % w zależności od piętra na którym znajduje się mieszkanie.

      Nowy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w poniższym linku :

Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni

wróć »