Walne Zebranie Członków SM - 23 września 2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż dnia 23 września 2020r. (środa) o godz. 17.00 w Domu Kultury w Grodkowie przy ul. Kasztanowej 16 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad oraz przedmiotowymi dokumentami.

  1. Zawiadomienie
  2. Zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad
  3. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019
  5. Sprawozdanie finansowe za 2019
  6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019
  7. List polustracyjny
  8. Projekty uchwał
  9. Kierunki rozwoju
  10. Realizacja Wniosków z Walnego Zgromadzenia 2019

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółdzielni pragnie zapewnić, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo członków Spółdzielni jak i pracowników. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać środki ochrony indywidulanej oraz w miarę możliwości własny długopis oraz zachować odstęp podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

wróć »