Aktualności

07.12.2018
Ogłoszenie o I przetargu - najem lokalu użytkowego - Powst. Śl. 10
 
29.10.2018
Ogłoszenie o I przetargu - najem lokalu użytkowego - Powst. Śl. 6A
 
02.10.2018
Termomodernizacja zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
 
02.10.2018
Rewitalizacja przestrzeni Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
 
11.07.2018
Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki