Opłaty

 

Stawki opłat czynszowych

1. Opłata eksploatacyjna - 2,26 zł/m2
2. Eksploatacja (Fundusz remontowy)  - 1,55 zł/m2
3. Eksploatacja (podatki i bezp.)  - 0,17 i 0,31 zł/m2
4. Ekspl. dod. dla nie-Członków SM - 0,22 zł/m2
5. Zaliczka – podgrzanie wody - 23 zł/m3
6. Zaliczka-podgrzanie wody (osoby)  - 115 zł/osoby
7. Opłata za gotowość dost. c.w. - 15 zł/mieszkanie
8. Zaliczka – centralne ogrzewanie - 2,80 zł/m2
9. Opłata za dod. pow. niemieszkalną - 3,03 zł/m2
10. Opłata za psa  - 3,03 zł/psa
11. Zaliczka zimna woda licznik - 12,11 zł/m3
12. Zaliczka za zimną wodę - osoby  - 96,88 zł/osoby
13. Opłata za domofon - 3,03 zł/mieszkanie
14. Dzierżawa gruntu pod garażem - 1,55 i 1,70 zł/m2
15. Eksploatacja - garaż - 1,50 i 1,75 zł/m2
16. Wywóz odpadów komunalnych - 18,00 zł / os.