×

s1
s2
s3

Rada Nadzorcza

 

RADA  NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w dniu 13.06.2017r.

 

 

1. Birecki Paweł                       Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

2. Hoszowski Marek               Z-ca Przewodniczącego RN, Członek  Komisji GZM RN

 

3. Kujawińska Wiesława          Sekretarz RN, Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej RN

 

4. Bortnik  Bolesław                 Przewodniczący  Komisji GZM RN

 

5. Hołoszkiewicz  Krystyna      Członek Komisji Rewizyjnej  RN

 

6. Siwek Józefa                        Członek Komisji Rewizyjnej RN

 

7. Saduniowski Tadeusz          Członek Komisji GZM RN

 

pełny HTML | wersja mobilna