×

s1
s2
s3

rok 2019

 1. Projekt pn.: "50-lecie Muzycznej Jesieni - Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne". W ramach konkursu na realizację zadania publicznego przez Zarząd Województwa Opolskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Wnioskowana kwota 20.390zł
  Przyznano 5.000zł na realizację zadania.
   
 2. Projekt pn.: "II Muzyczny piknik pod cisem – noc Świętojańska". W ramach konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu.

  Wnioskowana kwota
  4.410zł
  Otrzymaliśmy pełne dofinansowanie:)
   
 3. Projekt pn.: "Gram na boisku a nie na tablecie!". W ramach konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu.

  Wnioskowana kwota
  3.550zł
  Otrzymaliśmy pełne dofinansowanie:)
   
 4. Projekt pn.: "Właściwy spacer sposobem na zdrowie". W ramach konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

  Wnioskowana kwota
  2.400zł
  Wniosek nie dostał dofinansowania.

 

pełny HTML | wersja mobilna