×

s1
s2
s3

rok 2020

Projekt pn.: "Noc Świętojańska z piosenką poetycką. W ramach konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu.

Wnioskowana kwota
5.000zł
Otrzymaliśmy 4.000zł - ze względu na COVI-D dotacja zwrócona impreza nie odbyła się!
 

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJĘ ZADANIA SŁUŻĄCEGO OSIĄGNIĘCIU CELU PROJEKTU GRANTOWEGO pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń rekreacyjnych placu zabaw.

Wnioskowana kwota 26.000zł
Otrzymaliśmy 21918zł suma kosztów kwalifikowanych wg kosztorysu to - 27250,10zł całkowita kwota projektu - 30033,68zł

 

Projekt pn.: "Gram na boisku a nie na tablecie II". W ramach konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu.

Wnioskowana kwota
4.000zł
Otrzymaliśmy 3.172zl - ze względu na COVI-D dotacja zwrócona impreza nie odbyła się!

pełny HTML | wersja mobilna