×

s1
s2
s3

Aktualności

Stowarzyszenie „Nasze Osiedla” w marcu 2021 r. złożyło wniosek przygotowany w ścisłej współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową do Stowarzyszenia  „Brzesko – Oławska” Wieś Historyczna w  ramach naboru wniosków na realizację operacji mających na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub  kulturalnej.  

Planowana do realizacji operacja, polegająca na modernizacji placu zabaw oraz utworzeniu miejsca spotkań zakłada poprawę poziomu życia mieszkańców ul. Wrocławskiej, mowa tutaj nie tylko o najmłodszych, ale również o ich rodzicach i dziadkach.

Dzięki modernizacji  placu zabaw oraz utworzeniu miejsca spotkań każda z grup wiekowych będzie mogła spędzać czas na świeżym powietrzu.

Na terenie zmodernizowanej działki zostaną zamontowane nowe urządzenia zabawowe, ławki, stojaki na rowery oraz stół z ławkami otoczony zielenią, do którego prowadziła będzie wyłożona kostką brukową ścieżka. Całość zostanie uzupełniona nasadzeniem krzewów i  doświetlona lampami solarnymi.

Całkowity koszt inwestycji to około 70 000 zł

 Operacja pn.: „Rewitalizacja przestrzeni Spółdzielni Mieszkaniowej  - Adaptacja przestrzeni działki nr 97/2 w celu przywrócenia funkcji użytkowych - Rewitalizacja placu zabaw oraz stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców ”

mająca na celu: poprawę poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności   na obszarze „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”. Operacja w części skierowana do przedstawicieli grup defaworyzowanych,  zdefiniowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacja została zrealizowana przez STOWARZYSZENIE „NASZE OSIEDLA”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” -Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego  Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

 

 Grodków, dnia 25.01.2022 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/2022

Stowarzyszenie „Nasze Osiedla” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania pn.:
„Rewitalizacja przestrzeni Spółdzielni Mieszkaniowej – Adaptacja przestrzeni działki nr 97/2 w celu przywrócenia funkcji użytkowych - Rewitalizacja placu zabaw oraz stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców”

 1. zapytanie ofertowe-->> pobierz.pdf
 2. przedmiar robót-->>pobierz.pdf

 

zapytanie ofertowe nr 1/2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rekreacyjnego placu zabaw

z dnia 25.06.2021 r.

zapytanie.pdf    |    załącznik nr 1 do zapytania.doc

 

zdjęcia poglądowe

zapytanie ofertowe nr 1/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rekreacyjnego placu zabaw

z dnia 05.02.2020 r. -->> pobierz

 Podczas koncertu laureatów
odbędzie się Koncert Opolskiej Gwiazdy Europy
w wykonaniu zespołu MAREK RADULI SQUAD.
Koncert jest współfinansowany ze środków

Samorządu Województwa Opolskiego

w ramach umowy ze stowarzyszeniem Nasze Osiedla.
Zapraszamy Was serdecznie!

zdjęcia

 

 Kochani bardzo prosimy by korzystać z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem - Zarząd Stowarzyszenia "Nasze osiedla"

Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Osiedla" zaprasza na

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

08.04.2019 r. (poniedziałek) godz: 17:00 - kawiarnia Domu Kultury

 

 

Porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Nasze Osiedla”.

 1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Sprawozdanie Prezesa zarządu Stowarzyszenia za okres od poprzedniego walnego oraz głosowanie nad absolutorium.
 4. Wolne wnioski.

 

Już dwie firmy z Grodkowa wspierają działalność Stowarzyszenia „Nasze Osiedla”. GZWM S.A. Grodków oraz Apteka „CENTRUM” (to ta koło plebani).

Dzięki rocznej płatnej reklamie w postaci banerów o wielkości 3 x 1,5m możemy inwestować w nasze wspólne „centrum rekreacji” na osiedlu Morcinka.

Zakupimy blaszane pomieszczenie gospodarcze na magazynowanie słupków oraz siatek do boiska.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zaczniemy w pełni wykorzystywać potencjał nowo wyremontowanego boiska.

Jeśli znają Państwo firmy, które byłyby zainteresowane taką formą wsparcia proszę o kontakt. Kolejne inwestycje to dodatkowe kosze na śmieci oraz mocniejsze oświetlenie solarne.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Osiedla" zaprasza na

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

16.08.2018 r. godz: 20:00 - kawiarnia Domu Kultury

 

 

Porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Nasze Osiedla”.

 1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Sprawozdanie Prezesa zarządu Stowarzyszenia za okres od poprzedniego walnego oraz głosowanie nad absolutorium.
 4. Wolne wnioski.

Boisko wyremontowane i oddane do użytku!!!

Z wielką przyjemnościa informujemy, iż w dniu wczorajszym tj. 04.07.2018 r.  został podpisany Protokół odbioru operacji pn.: „Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego”
mające na celu: poprawę poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności na obszarze „Brzesko Oławskiej Wsi Historycznej” poprzez modernizację boiska wielofunkcyjnego.
Operacja jest realizowana przez STOWARZYSZENIE „NASZE OSIEDLA”, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

 

 

Kolejny sykces stowarzyszenia "Nasze Osiedla"

Z wielką przyjemnościa informujemy, iż w dniu wczorajszym tj. 04.04.2018 r.  została podpisana umowa na realizację operacji pn.: „Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego”
mające na celu: poprawę poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności na obszarze „Brzesko Oławskiej Wsi Historycznej” poprzez modernizację boiska wielofunkcyjnego.
Operacja jest realizowana przez STOWARZYSZENIE „NASZE OSIEDLA”, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zadanie realizowane jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

z dnia 27.02.2018 r.

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja projektu Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego (zgodnie z załączonym zapytaniem).

 

Zapytanie nr 2/2018

 1. Wór formularza ofertowego
 2. Wzór wykazu wykonanych robót
 3. Przedmiar robót (bez części dotyczącej ławek z oparciem, oświetlenia solarnego, tablicy informacyjnej)
 4.  aktualne zdjęcia boiska

 

NOTATKA SŁUŻBOWA
Z PRZEPROWADZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018

pobierz

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja projektu Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego (zgodnie z załączonym przedmiarem robót).
Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
kod CVP 45212208-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.

 

szczegóły zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są pod adresem:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl

szczegóły wyszukiwania:

województwo- opolskie

powiat - brzeski

gmina - Grodków (miasto)

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -->> zobacz

Warsztaty rękodzieła artystycznego, w których uczestniczyło 30 osób zakończone. Z rozmów stwierdzam, że uczestniczki wyszły zadowolone a efekt końcowy ich prac zobaczymy podczas wernisażu 20 kwietnia o 17:00 w kawiarni Domu Kultury. Za uczestnictwo i przesympatyczną atmosferę bardzo dziękuję w szczególności prowadzącej warsztaty Pani Marcie Stopikowskiej.

Zadanie pn.: Aktywny Grodków 50+
mające na celu: poprawę poziomu życia mieszkańców poprzez edukację i aktywizację osób w późnej dorosłości na obszarze „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”. Projekt jest skierowany do przedstawicieli grup defaworyzowanych, zdefiniowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zadanie zostało zrealizowane przez STOWARZYSZENIE „NASZE OSIEDLA” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego” realizowanego przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.
 
zdjęcia są dostępne na naszym profilu FB:  

 

 Zapraszam na nowopowstaly Street Workout Park, już w 100% gotowy do użytkowania. Oficjalnego otwarcia jeszcze nie było ale korzystać jak najbardziej mozna:) Przypominam, obok znajduje się siłownia zewnętrzna również wybudowana za środków Unijnych pozyskanych przez nasze Stowarzyszenie. Na 2018 rok pozyskaliśmy ponad 110000zl na modernizację boiska - będziemy mieli swój własny osiedlowy kompleks rekreacyjny:)

Zielona Siłowania oficjalnie otwarta!

Stowarzyszenia „Nasze Osiedla” od blisko 2 lat prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, integracji i edukacji mieszkańców Gminy Grodków oraz współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Realizowane przez nas do tej pory projekty to m.in. „Piknik rodzinny – gram z dzieckiem – daję przykład”, „Aktywny Grodków 60+”, „Piknik rodzinny – gram z dzieckiem – daję przykład II”.
30 grudnia 2016 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Zielona siłownia w Grodkowie miejscem rekreacji mieszkańców” w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony, a wysokie miejsce na liście rankingowej sprawiło, że wnioskowane dofinansowanie w wysokości 22.450,00 zł zostało nam przyznane. Podpisanie umowy nastąpiło dnia 24.07.2017 r., dzięki czemu mogliśmy przystąpić do realizacji projektu. Efektem prac jest powstanie 4 podwójnych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Dziś oddajemy te urządzenia do użytku i zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z nich.
Z przyjemnością informujemy również, iż jeszcze w tym miesiącu, w tym samym miejscu, realizować będziemy kolejny projekt pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń Street Workout Park”, a na początku przyszłego roku modernizacji poddane zostanie boisko asfaltowe.
Ruch to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch !
 

Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Osiedla" zaprasza na

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

19.10.2017 r. godz: 17:00 - kawiarnia Domu Kultury

 

 

Porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Nasze Osiedla”.

 1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Sprawozdanie Prezesa zarządu Stowarzyszenia za okres od poprzedniego walnego oraz głosowanie nad absolutorium.
 4. Podjęcie uchwały nr 10- w sprawie powołania piątej osoby do zarządu w zamian za Panią Agnieszkę Gajewska.
 5. Podjęcie uchwały nr 11 – w sprawie wyboru osoby na stanowisko skarbnika
 6. Wolne wnioski.

zapytanie ofertowe nr 5/2017

Proszę o zaproponowanie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego boiska asfaltowego wg zapytania.

z dnia 06.07.2017 r. -->> pobierz

projekt zagospodarowania -->> pobierz

zapytanie ofertowe nr 4.1/2017


Proszę o zaproponowanie oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć - kulturalno-muzyczne spotkania integracyjne wg zapytania.

z dnia 09.03.2017 r. -->> pobierz

zapytanie ofertowe nr 4/2017


Proszę o zaproponowanie oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu warsztatów z ogrodnictwa działkowego wg zapytania.

z dnia 09.03.2017 r. -->> pobierz

zapytanie ofertowe nr 3/2017

Proszę o zaproponowanie oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu warsztatów artystycznych wg zapytania.

z dnia 09.03.2017 r. -->> pobierz

Kolejny nabór i kolejne wnioski złożone- tym razem walczymy o Street Workout Park i Płac Zabaw na naszym osiedlu

 

zapytanie ofertowe nr 2/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rekreacyjnego placu zabaw

z dnia 18.02.2017 r. -->> pobierz

zapytanie ofertowe nr 1/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Street Workout Parku  

z dnia 18.02.2017 r. -->> pobierz

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 3 lutego 2017 roku dokonała oceny i wyboru zadań w ramach naboru nr BOWH/O/PG/2/2017 - Rozwijanie bazy rekreacyjno - sportowej - zielone siłownie. Tym bardziej jest nam miło, gdyż nasze stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie zajmując na liście rankingowej wysokie 3 miejsce. Kwota dofinansowania to 22 450,00zł, a wartość całego projektu to 26 198,82zł. W związku z powyższym już w najbliższym czasie wybudujemy 4 podwójne urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Zarząd stowarzyszenia informuję, że w dniu 30 grudnia 2016 r. w LGD Brzesko - Oławska Wieś Historyczna w Krzyżowicach jako pierwsi złożyliśmy wniosek o przyznanie dla naszego stowarzyszenia grantu na budowę zielonej siłowni w Grodkowie. Trzymajcie kciuki:)

zapytanie ofertowe nr 1/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 4 szt. podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - zielona siłownia

z dnia 22.12.2016r. -->> pobierz

 

 

 


Wyniki KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 pn.: „logo stowarzyszenia Nasze - Osiedla”

 

 Adresatem Konkursu byli mieszkańcy zasobów SM Grodków bez ograniczeń wiekowych. 

 

 

 zobacz

Zapraszamy bardzo serdecznie mieszkańców zasobów SM Grodków na piknik rodzinny Gram z dzieckiem - daję przykład, który odbędzie się 19.06.2016 r. niedziela na boisku "ORLIK" przy PSP nr 3 w Grodkowie.  Piknik jest współfinansowany ze środków Powiatu Brzeskiego. Dla każdego uczestnika kiełbaska i pamiątkowy znaczek:)

Uprzejmie informujemy, iż dnia 12.01.2016 r. powstało Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”, działające na terenie Gminy Grodków, 17.02.2016 r. uzyskaliśmy wpis do KRS pod numerem 0000601199.


Celem Stowarzyszenia „Nasze Osiedla” jest prowadzenie działalności nieodpłatnej i płatnej pożytku publicznego na rzecz rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, integracji i edukacji mieszkańców oraz współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi na obszarze całego kraju.


Jesteśmy młodymi osobami z głowami pełnymi pomysłów, chcącymi tchnąć troszkę świeżego powietrza w nasze zasoby mieszkaniowe. Aktualnie wystartowaliśmy do dwóch konkursów o dotacje celowe, szukamy kolejnych możliwości pozyskania środków na rozwój naszej „małej ojczyzny”.

pełny HTML | wersja mobilna