O spółdzielni

RADA  NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w dniu 13.06.2017r.

 

1. Birecki Paweł
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Hoszowski Marek

Z-ca Przewodniczącego RN, Członek Komisji GZM

3. Kujawińska Wiesława
Sekretarz RN, Członek Komisji Rewizyjnej RN
4. Szczeblowski Tomasz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
5. Bortnik Bolesław Przewodniczący Komisji GZM RN
6. Hołoszkiewicz Krystyna Członek Komisji Rewizyjnej RN
7. Pytka Stanisław Członek Komisji GZM RN
   

 

 

 

 

 

 

 


 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r.

Sprawozdanie Rady Ndzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r.