O spółdzielni

Nazwa Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie
Data pierwszej rejestracji  Spółdzielni: 24.04.1964 r.
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 5, 49-200 Grodków
KRS: Nr 0000130630  

 

RADA  NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w dniu 26.06.2014r.

 

1. Świdziński Dariusz Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Siwek Józefa

Z-ca Przewodniczącego RN, Członek Komisji Rewizyjnej

3. Różańska Katarzyna Sekretarz RN, Członek Komisji Rewizyjnej RN
4. Wąsik Maria Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
5. Birecki Paweł Przewodniczący Komisji GZM RN
6.Kujawińska Wiesława Członek Komisji GZM RN
7. Pytka Stanisław Członek Komisji GZM RN

 

Sład Zarządu Spółdzielni:

1. Zeman Tomasz Prezes Zarządu
2. Szeląg Tadeusz Zastępca Prezesa d/s Technicznych
3. Barzij Jolanta Członek Zarządu, Główny Księgowy