Aktualności

04.06.2018
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 
28.03.2018
Zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej
 
28.03.2018
Życzenia Wielkanocne
 
28.03.2018
Ogłoszenie o przetargu nr 2/R/2018 na zadanie Rewitalizacja przestrzeni Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
 
08.01.2018
Ogłoszenie o przetargu - najem lokalu użytkowego - Powst. Śl. 6A