Ogłoszenie o II przetargu - najem lokalu użytkowego - Powst. Śl. 10

OGŁOSZENIE O
II PRZETARGU

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W GRODKOWIE

 

         Ogłasza na dzień  27 grudnia 2018 roku, na godz. 10.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie przy ul. Chrobrego 5 II przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Grodkowie przy ul. Powstańców Śląskich 10, o pow. uż. 50,28 m², wyposażonego w zaplecze kuchenne oraz wc.

Kwota wywoławcza odstępnego za lokal wynosi 650,00 . Wymagane wadium wynosi 650,00 zł. Wadium powinno zostać wpłacone i być zaksięgowane na koncie Spółdzielni  Mieszkaniowej w Grodkowie nr 05 8870 0005 2001 0000 4503 0001 przed rozpoczęciem przetargu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się na stronie internetowej www.smgrodkow.pl , w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie ul. Chrobrego 5 lub pod nr tel.: 77 415 55 26

Powiększ
 
Powiększ
 
Powiększ
 
 
Powiększ
 
Powiększ
 
Powiększ
 
 
Powiększ
 
Powiększ
 
 
wróć »