Stowarzyszenie

Zielona Siłowania oficjalnie otwarta!

Stowarzyszenia „Nasze Osiedla” od blisko 2 lat prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, integracji i edukacji mieszkańców Gminy Grodków oraz współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Realizowane przez nas do tej pory projekty to m.in. „Piknik rodzinny – gram z dzieckiem – daję przykład”, „Aktywny Grodków 60+”, „Piknik rodzinny – gram z dzieckiem – daję przykład II”.
30 grudnia 2016 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Zielona siłownia w Grodkowie miejscem rekreacji mieszkańców” w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony, a wysokie miejsce na liście rankingowej sprawiło, że wnioskowane dofinansowanie w wysokości 22.450,00 zł zostało nam przyznane. Podpisanie umowy nastąpiło dnia 24.07.2017 r., dzięki czemu mogliśmy przystąpić do realizacji projektu. Efektem prac jest powstanie 4 podwójnych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Dziś oddajemy te urządzenia do użytku i zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z nich.
Z przyjemnością informujemy również, iż jeszcze w tym miesiącu, w tym samym miejscu, realizować będziemy kolejny projekt pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń Street Workout Park”, a na początku przyszłego roku modernizacji poddane zostanie boisko asfaltowe.
Ruch to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch !
 

Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Osiedla" zaprasza na

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

19.10.2017 r. godz: 17:00 - kawiarnia Domu Kultury

 

 

Porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Nasze Osiedla”.

  1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Wybór Prezydium Zebrania
  3. Sprawozdanie Prezesa zarządu Stowarzyszenia za okres od poprzedniego walnego oraz głosowanie nad absolutorium.
  4. Podjęcie uchwały nr 10- w sprawie powołania piątej osoby do zarządu w zamian za Panią Agnieszkę Gajewska.
  5. Podjęcie uchwały nr 11 – w sprawie wyboru osoby na stanowisko skarbnika
  6. Wolne wnioski.

zapytanie ofertowe nr 5/2017

Proszę o zaproponowanie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego boiska asfaltowego wg zapytania.

z dnia 06.07.2017 r. -->> pobierz

projekt zagospodarowania -->> pobierz

zapytanie ofertowe nr 4.1/2017


Proszę o zaproponowanie oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć - kulturalno-muzyczne spotkania integracyjne wg zapytania.

z dnia 09.03.2017 r. -->> pobierz

zapytanie ofertowe nr 4/2017


Proszę o zaproponowanie oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu warsztatów z ogrodnictwa działkowego wg zapytania.

z dnia 09.03.2017 r. -->> pobierz

zapytanie ofertowe nr 3/2017

Proszę o zaproponowanie oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu warsztatów artystycznych wg zapytania.

z dnia 09.03.2017 r. -->> pobierz

Kolejny nabór i kolejne wnioski złożone- tym razem walczymy o Street Workout Park i Płac Zabaw na naszym osiedlu

 

zapytanie ofertowe nr 2/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rekreacyjnego placu zabaw

z dnia 18.02.2017 r. -->> pobierz

zapytanie ofertowe nr 1/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Street Workout Parku  

z dnia 18.02.2017 r. -->> pobierz

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 3 lutego 2017 roku dokonała oceny i wyboru zadań w ramach naboru nr BOWH/O/PG/2/2017 - Rozwijanie bazy rekreacyjno - sportowej - zielone siłownie. Tym bardziej jest nam miło, gdyż nasze stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie zajmując na liście rankingowej wysokie 3 miejsce. Kwota dofinansowania to 22 450,00zł, a wartość całego projektu to 26 198,82zł. W związku z powyższym już w najbliższym czasie wybudujemy 4 podwójne urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Zarząd stowarzyszenia informuję, że w dniu 30 grudnia 2016 r. w LGD Brzesko - Oławska Wieś Historyczna w Krzyżowicach jako pierwsi złożyliśmy wniosek o przyznanie dla naszego stowarzyszenia grantu na budowę zielonej siłowni w Grodkowie. Trzymajcie kciuki:)

zapytanie ofertowe nr 1/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 4 szt. podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - zielona siłownia

z dnia 22.12.2016r. -->> pobierz

 

 

 


Wyniki KONKURSU PLASTYCZNEGO

  pn.: „logo stowarzyszenia Nasze - Osiedla”

  Adresatem Konkursu byli mieszkańcy zasobów SM Grodków bez ograniczeń wiekowych. 

 

 

 zobacz

Zapraszamy bardzo serdecznie mieszkańców zasobów SM Grodków na piknik rodzinny Gram z dzieckiem - daję przykład, który odbędzie się 19.06.2016 r. niedziela na boisku "ORLIK" przy PSP nr 3 w Grodkowie.  Piknik jest współfinansowany ze środków Powiatu Brzeskiego. Dla każdego uczestnika kiełbaska i pamiątkowy znaczek:)

Uprzejmie informujemy, iż dnia 12.01.2016 r. powstało Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”, działające na terenie Gminy Grodków, 17.02.2016 r. uzyskaliśmy wpis do KRS pod numerem 0000601199.


Celem Stowarzyszenia „Nasze Osiedla” jest prowadzenie działalności nieodpłatnej i płatnej pożytku publicznego na rzecz rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, integracji i edukacji mieszkańców oraz współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi na obszarze całego kraju.


Jesteśmy młodymi osobami z głowami pełnymi pomysłów, chcącymi tchnąć troszkę świeżego powietrza w nasze zasoby mieszkaniowe. Aktualnie wystartowaliśmy do dwóch konkursów o dotacje celowe, szukamy kolejnych możliwości pozyskania środków na rozwój naszej „małej ojczyzny”.