Projekty

Działalność statutowa stowarzyszenia opierać się będzie głównie na pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W tym zakresie wykonaliśmy już sporo pracy składając lub przygotowując się do składania kilku wniosków o dofinansowanie. 

Przypomnę, że stowarzyszenie działa od marca 2016 roku dlatego też rozdzieliliśmy informację o projektach na dodatkowe zakładki (rok 2016 i 2017) ze względu na dużą ilość.

 Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naszych projektach.

 


  W 2016 roku pozyskaliśmy łącznie - 29.921 zł

W 2017 roku do dnia dzisiejszego pozyskaliśmy łącznie - 56.659 zł

 

W przeciągu roku czyli od powstania stowarzyszenia pozyskaliśmy łącznie - 86.580 zł