×

s1
s2
s3
11.10.21
13-15.10 - Płukanie sieci wodociągowej

Aktualności

HomeAktualności › Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia

Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia

20/09/2021

INFORMACJA

w sprawie WALNEGO ZGROMADZENIA

 

     Szanowni Członkowie

     Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, uprzejmie informują, że wobec ograniczeń dotyczących organizowania zgromadzeń ustanowionych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 1583) brak jest aktualnie możliwości zorganizowania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie na podstawie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535) przedłużono termin zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

Przywołany art. 90 stanowi ,że :

Art. 90.  Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającej w dniu wejścia w życie niniejszej  ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

O terminie Walnego Zgromadzenia wszyscy Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni odrębną informacją, po odwołaniu stanu epidemii lub gdy ustanowione ograniczenia będą pozwalały na jego zorganizowanie i przeprowadzenie.

 

Kadencja Rady Nadzorczej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( art. 90a)w przypadku, gdy kadencja Rady Nadzorczej upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90

Jednocześnie informujemy, że Zarząd przygotował wszystkie wymagane materiały do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu oraz na bieżąco monitoruje przepisy prawne w zakresie możliwości zwołania obrad Walnego Zgromadzenia.

                                                          

 
pełny HTML | wersja mobilna