×

s1
s2
s3
28.06.22
30.06 - Przerwa w dostawie prądu na ul. Rynek, Jagiełły, Chrobrego

Aktualności

HomeAktualności › Rewitalizacja placu zabaw i utworzenie miejsca spotkań przy ul. Wrocławskiej 40-44

Rewitalizacja placu zabaw i utworzenie miejsca spotkań przy ul. Wrocławskiej 40-44

20/06/2022

Rewitalizacja przestrzeni Spółdzielni Mieszkaniowej - Adaptacja przestrzeni działki nr 97/2 w celu przywrócenia funkcji użytkowych - Rewitalizacja placu zabaw oraz stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców ul. WROCŁAWSKA 40-42-44

 

Stowarzyszenie "Nasze Osiela" oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa zakończyło prace na terenie przyległym do nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 40-44 i w związku z tym zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Całkowity koszt inwestycji to około 70 000 zł

 Zadanie realizowane jest w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Brzesko- Oławska Wieś Historyczna"

  • Przedsięwzięciem 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej,
  • Celem szczegółowym 1.1 Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD oraz rozwój bazującej na nich oferty turystycznej,
  • Celem ogólnym 1. Poprawa poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności na obszarze „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”.pełny HTML | wersja mobilna