×

s1
s2
s3
08.06.21
Opłata ryczałtowa za podgrzanie wody

Aktualności

HomeAktualności › Wdrażanie systemu odczytu liczników wody drogą radiową

Wdrażanie systemu odczytu liczników wody drogą radiową

04/05/2021

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29.04.2021 r.

uchwałą nr 23/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie

podjęła działania zmierzające do  wdrożenia systemu odczytu liczników wody drogą radiową.

 

W najbliższym czasie w zasobach Spółdzielni  nastąpi systematyczna wymiana wodomierzy, które wymagają wymiany w  związku z upływem terminu legalizacji na wodomierze przystosowane do montażu modułów umożliwiających  odczyt stanu licznika drogą radiową oraz kompleksowy montaż w/w modułów.

Celem zapewnienia zamontowania w zasobach Spółdzielni  wodomierzy i modułów o takich samych parametrach technicznych Zarząd Spółdzielni przeprowadzi postępowanie przetargowe na ich dostawę dla wszystkich lokali.

 

Aby zagwarantować prawidłowe odczyty w całych zasobach Spółdzielni

zabrania się użytkownikom lokali

montażu wodomierzy  i modułów radiowych  zakupionych indywidualnie.

Wodomierz nie spełniający warunków określonych przez Zarząd Spółdzielni nie zostanie zaplombowany, a lokal potraktowany będzie jako nieopomiarowany.

Kompleksowy montaż nakładek ( modułów) umożlwiających odczyt radiowy stanu licznika oraz wdrożenie systemu odczytu radiowego stanu licznika następować będzie odrębnie dla każdej nieruchomości wchodzącej w zakres zasobów SM Grodków  z chwilą, w której wszystkie lokale w  obrębie danej nieruchomości zostaną wyposażone (lub powinny zostać wyposażone w związku z upływem terminu legalizacji) w wodomierz przystosowany do ich montażu.

 

Zamontowane moduły będą sygnalizowały między innymi następujące zdarzenia:

-        czas i historia  awarii pola magnetycznego ( przyłożenia magnesu),

-        przepływ wsteczny ( suma objętości cofniętej wody na wodomierzu),

-        pomiar bez zmian,

-        wyciek, odłączenie urządzenia,

-        błąd wskazówki, brak dostępu do urządzenia itp.

 

W przypadku pytań zachęcamy do zapoznania się z  "Regulaminem rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie"  lub kontaktu z pracownikami Spółdzielni.

 
pełny HTML | wersja mobilna