×

s1
s2
s3
17.07.24
Uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej

Aktualności

HomeAktualności › Wolne stanowisko pracy - Księgowa (windykacja) / Sekretariat

Wolne stanowisko pracy - Księgowa (windykacja) / Sekretariat

04/10/2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie zatrudni pracownika na stanowisku Księgowej (windykacja) wraz z obsługą Sekretariatu.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne

 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • co najmniej roczny staż pracy ( preferowany w spółdzielni mieszkaniowej ), mile widziany na podobnym stanowisku

 Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,

 • znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,

 • znajomość prawa w zakresie windykacji

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • analizowanie zadłużeń oraz wystawiane wezwań do zapłaty,

 • przygotowywanie dokumentów do sądu i komornika ( pozwy)

 • księgowanie dokumentów windykacyjnych

 • weryfikacja i przygotowywanie pism dłużników na posiedzenia Zarządu

 • sporządzanie ugód na spłaty zadłużeń oraz analiza wywiązywania się z nich

 • pełna obsługa sekretariatu

 Wymagane dokumenty:

 • CV

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego,

 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, ul. Chrobrego 5. lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@smgrodkow.pl
pełny HTML | wersja mobilna