>>>Zgłoś stan licznika<<<

-------------------------------------------------------------

Szanowni mieszkańcy !


W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej, a także w związku z sukcesywnym znoszeniem przez organy państwowe ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, uprzejmie informujemy o przywróceniu bezpośredniej obsługi Interesantów w biurze  Spółdzielni przy zachowaniu poniższych środków ostrożności:

1. Obsługa Interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym oraz wyłącznie w przypadkach braku możliwości załatwienia sprawy przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, mailem, korespondencyjnie itp.),

2. Przyjmowanie Interesantów odbywa się wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu. 

3. Interesant zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa oraz dokonania dezynfekcji rąk przygotowanym preparatem

4. Wewnątrz biura, w specjalnie wyznaczonym miejscu, obsługiwana jest 1 osoba; pozostałe osoby zobowiązane są do pozostania na zewnątrz budynku,

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o Państwa wyrozumiałość.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod wskazanymi niżej numerami telefonu :

Sekretariat:   77 415 55 26

Prezes Zarządu:   wewnętrzny 34

Zastępca Prezesa d/s technicznych:   wewnętrzny 35

Główny księgowy:   wewnętrzny 37

Dział członkowsko-mieszkaniowy:   wewnętrzny 31

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:   wewnętrzny 33

Czynsze:   wewnętrzny 36

Zgłaszanie usterek i awarii :

604 119 995
606 387 613

Godziny pracy :

Poniedziałek 700 - 1500

wtorek 700 - 1700

środa 700 - 1500

czwartek 700 - 1500

piątek 700 - 1300

 

 

Zgłoś stan licznika