O spółdzielni

RADA  NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w dniu 13.06.2017r.

 

1. Birecki Paweł
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Hoszowski Marek

Z-ca Przewodniczącego RN, Członek Komisji GZM

3. Kujawińska Wiesława
Sekretarz RN, Członek Komisji Rewizyjnej RN
4. Szczeblowski Tomasz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
5. Bortnik Bolesław Przewodniczący Komisji GZM RN
6. Hołoszkiewicz Krystyna Członek Komisji Rewizyjnej RN
7. Pytka Stanisław Członek Komisji GZM RN