Wynik Ankiety 1/2020

W Y N I K   A N K I E T Y   1 / 2 0 2 0

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie przedstawia poniżej wynik Ankiety nr 1/2020 dot. sposobu rozliczenia niedoborów wody.

 

Za pozostawieniem obecnego zapisu regulaminu

Za wprowadzeniem zmiany zgodnie z wnioskiem

Liczba złożonych ankiet

237

77

Brak zwrotu ankiety traktowany jako oddanie głosu za pozostawieniem obecnego zapisu Regulaminu

825

 

Razem oddane głosy

1062

77

Udział procentowy

93%

7%

 

W związku z powyższym Zgodnie z § 7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. rozliczenie niedoborów w opłatach za zużycie wody zimnej rozliczane będzie proporcjonalnie do zużycia wody w poszczególnych lokalach, zgodnie z odczytami urządzeń pomiarowych usytuowanych w indywidualnych lokalach.

 

wróć »