Aktualności

05.07.2018
Obniżenie stawki "zaliczka - centralne ogrzewanie"
 
05.07.2018
Zwiększenie stawki "Fundusz remontowy"
 
04.06.2018
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 
28.03.2018
Zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej
 
28.03.2018
Życzenia Wielkanocne