Zarząd

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W GRODKOWIE

 

1. TOMASZ ZEMAN     -     PREZES ZARZĄDU

2. TADEUSZ SZELĄG  -     ZASTĘPCA PREZESA D/S TECHNICZNYCH

3. JOLANTA BARZIJ   -     CZŁONEK ZARZĄDU / GŁÓWNY KSIĘGOWY