×

s1
s2
s3

Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego

Operacji pn.: „Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego”
mające na celu: poprawę poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności na obszarze „Brzesko Oławskiej Wsi Historycznej” poprzez modernizację boiska wielofunkcyjnego.
Operacja jest realizowana przez STOWARZYSZENIE „NASZE OSIEDLA”, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zadanie realizowane jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

 

pełny HTML | wersja mobilna