×

s1
s2
s3
11.10.21
13-15.10 - Płukanie sieci wodociągowej

Aktualności

HomeAktualności › Zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej

Zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej

26/03/2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie informuje, iż Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 23 marca 2020r., działając na podstawie § 69 ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie oraz § 9 ust. 2 Regulaminu Obrad Rady Nadzorczej uchwaliła nową stawkę opłaty eksploatacyjnej w wysokości 2,36 zł/m2, która będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2020r.

Powyższe spowodowane jest m.in.: wzrostem stawek podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2020r. (Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2019r.), wzrostem cen zakupu energii elektrycznej o ok. 20% od 1 stycznia 2020r. (Taryfa dla energii elektrycznej z dnia 17 grudnia 2019r.), wprowadzeniem dodatkowych obowiązków dla pracodawców (m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe), wzrostem cen zakupu usług i materiałów.

Ponadto w związku ze wzrostem cen zakupu energii cieplnej wskazanych w Taryfie dla ciepła nr 19/2020 wprowadzonej przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. w Opolu, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rada Nadzorcza uchwaliła nowe stawki opłat, które będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2020r., w tym: opłata stała za gotowość dostawy ciepłej wody użytkowej z kwoty 15,00 zł za lokal do 17,50 zł za lokal oraz zaliczka – podgrzanie ciepłej wody użytkowej z kwoty 23,00 zł / m3 na kwotę 25,00 zł / m3. Rzeczony wzrost opłat jest niezależny od Spółdzielni Mieszkaniowej i jest jedynie skutkiem podwyższenia cen przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. w Opolu.

 

 
pełny HTML | wersja mobilna